Дотримання прав вимушено переселених осіб-інвалідів: реалії та можливості.

Основи соціальної захищеності інвалідів в Україні та гарантія рівності з усіма іншими громадянами, можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями та інтересами, визначає Закон України № 875-XII від 21 березня 1991 року «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (зі змінами). Та, чи дійсно це так, і як взагалі налагодженні відносини з інвалідами, а особливо з інвалідами-переселенцями, в даний момент, при анексії Криму та дії АТО?

 

Дану проблематику взялися дослідити Громадська організація «Фонд прав людини» (Україна) та Фонд «Абіліс» (Фінляндія). В межах спільного проекту проводився моніторинг, щодо дотримання прав вимушено переселених осіб-інвалідів, з травня по липень 2015 року в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Харківській областях, з використанням традиційного методу опитування – анонімного анкетування. Всього було опитано 250 осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

В центрі уваги дослідження була інформація про базову ситуацію з дотриманням основних прав інвалідів-ВПО, доступ таких осіб до необхідної допомоги та створення умов для інтеграції в суспільство.

Результати опитування виявили, що формальна декларація прав переселенців з особливими можливостями не має реалізації на практиці; низький рівень державного фінансування пенсійних і соціальних виплат ставить інвалідів-ВПО на межу виживання, а недосконалість законодавчої та нормативної бази, яка регламентує державну підтримку інвалідів-ВПО поряд з низьким рівнем професіоналізму та особистої відповідальності посадових осіб, призводить до підвищення соціальної напруги, а іноді і до негативних особистих наслідків для цієї категорії громадян.

На думку інтерв’юерів, найбільш болючими питаннями являються: доступ інвалідів до інформації; відсутність місця проживання; доступ до медичних послуг; право на соціальне забезпечення, оформлення і отримання виплат; доступність об’єктів інфраструктури і мобільність; комунікація і відношення оточуючих, дозвілля; реалізація права на працю, а також, особливу увагу необхідно приділяти жінкам інвалідам, оскільки вони відносяться одночасно до декількох вразливих категорій.

Відповідно результатам проведеної роботи, були надані наступні варіанти для вирішення питань з дотримання прав інвалідів-ВПО, як на рівні органів влади: здійснювати політику у сфері захисту прав інвалідів-ВПО в тісному співробітництві з громадськими організаціями та територіальними громадами; розробити та прийняти локальні програми спрямовані на реалізацію прав інвалідів-ВПО та стабілізації їх соціально-побутових умов; забезпечити неухильне дотримання діючих законодавчих та нормативних приписів стосовно дотримання прав інвалідів; створити умови для самореалізації та активного запровадження суспільства цієї категорії громадян; забезпечити поінформованість інвалідів-ВПО, з врахуванням доступності для них того чи іншого виду інформації; консолідувати та скоординувати роботу всіх органів та служб, діяльність яких стосується забезпечення нормальної життєдіяльності інвалідів-ВПО; створити реєстр обліку інвалідів-ВПО та відслідковувати доступ до необхідних послуг, своєчасно вживати заходів до вирішення проблем що виникають та ін.

На рівні громадських організацій, територіальних громад і самих інвалідів-ВПО, слідує: проводити активну інформаційну компанію, направлену на розвиток толерантного відношення громад до проблем інвалідів-ВПО; активізувати роботу по створенню спеціалізованих курсів, тренінгових програм для різних категорій інвалідів-ВПО; звернути увагу на можливість підвищення інформативності цієї категорії громадян, шляхом створення відповідних порталів, «гарячих ліній», спеціалізованих правових приймалень, представництва інтересів у різних інстанціях та ін.

Я показано дослідженням, для ефективного вирішення проблем координації та кооперації зусиль всіх зацікавлених суб’єктів, приймаючих участь в процесі забезпечення прав інваліді, в т. ч. і з числа ВПО, впровадження усіх рекомендацій та пропозицій, є однією з основних завдань для створення платформи об’єднання розрізнених, в теперішній час, громадських ініціатив у цій сфері, що призведе до зміцнення суспільства та порядку в цілому.